โปรแกรมสร้างข้อสอบออนไลน์ ฝีมือคนไทย ฟรี กับ EXAM.in.th

โปรแกรมสร้างข้อสอบ โปรแกรมทำข้อสอบ ข้อสอบ คลังข้อสอบ ระบบข้อสอบออนไลน์ แนวข้อสอบ ตัวอย่างข้อสอบ ฟรีทุกอย่าง
http://www.exam.in.th/
ระบบข้อสอบ

[ สมัครสมาชิก ]

คุณสมบัติเบื้องต้น

 • ฟรี เว็บไซต์ของตัวเอง เช่น username.exam.in.th
 • ฟรี ระบบเว็บบอร์ด ในแต่ละเว็บไซต์
 • ตัวเลือกตอบ (Choice) สามารถเพิ่มรูปภาพได้
 • ตอบคำถามได้รวดเร็ว ด้วยการคลิก 1 ครั้ง
 • Hilight คำตอบด้วยสีสันที่สะดุดตา
 • แสดงกลุ่มคะแนนของผู้เข้าสอบอย่างแม่นยำ ง่ายดายและสวยงาม ด้วยแผนภูมิวงกลม animation
 • สมัครสมาชิกครั้งเดียว เป็นได้ทั้งผู้ออกข้อสอบ และ ผู้ทำข้อสอบ
 • มีระบบเปิด/ปิด การสอบ
 • สุ่มข้อสอบทั้งคำถามและคำตอบ
 • แสดงสถานะข้อสอบที่ได้ทำ และข้อสอบทั้งหมด อย่างชัดเจน
 • อินเตอร์เน็ตมีปัญหาในระหว่างการสอบ สามารถเข้าสอบได้อีกครั้ง โดยจะนับเวลาล่าสุดที่ได้ทำการสอบ
 • เมื่อเวลาหมดจะทำข้อสอบต่อไม่ได้
 • ทราบคะแนนทันทีที่ส่งคำตอบทั้งหมด
 • ข้อสอบ กระดาษคำตอบ บันทึกลงในทั้ง Word,Excel หรือ พิมพ์อย่างง่ายดาย
 • เก็บประวัติการสอบทุกครั้ง
 • บันทึกเวลาในการทำ และ IP เพื่อป้องกันการโกง
 • กำหนดคะแนนแต่ละตัวเลือก ในข้อนั้น ๆ ให้ไม่เท่ากันได้
 • สำหรับผู้ออกข้อสอบ

 • ตัวเลือกตอบ (Choice) สามารถเพิ่มรูปภาพได้
 • ผู้ออกข้อสอบสามารถกำหนดให้ผู้เข้าสอบ สามารถลบคำตอบแล้วทำข้อสอบในวิชานั้นๆ ได้ใหม่ (เช่น ใช้เพื่อเป็นข้อสอบ ลับสมอง หรือ ให้ผู้เข้าสอบคุ้นเคยการใช้งานระบบข้อสอบ)
 • ไม่จำกัดการแก้ไขหน้าประกาศข้อความ และรูปภาพ ที่หน้าแรกในเว็บไซต์ของตนเอง
 • ตั้งเวลาในการสอบได้
 • ไม่จำกัดการแก้ไข คำอธิบายก่อนทำข้อสอบ ของวิชานั้น ๆ
 • ใส่รหัสในการสอบ เพื่อป้องกันคนอื่นสอบแทน
 • กำหนดสถานะ เปิด/ปิด ข้อสอบในแต่ละวิชา ได้
 • ใช้ WYSIWYG เพื่อ เปลี่ยนสี ตัวหนา ตัวเอียง ขีดเส้นใต้ตัวอักษร เพิ่มรูปภาพ เสียง vdo youtube หรือ ตารางในข้อสอบได้
 • ไม่จำกัดจำนวนการเพิ่ม ลบ แก้ไข แสดง ค้นหา วิชา
 • ไม่จำกัดจำนวนการเพิ่ม ลบ แก้ไข แสดง ค้นหา ข้อสอบ
 • กำหนดคะแนนแต่ละตัวเลือก ในข้อนั้น ๆ ให้ไม่เท่ากันได้
 • สามารถใช้ตัวเลือกได้สูงสุด 10 ตัวเลือก ในแต่ละข้อ
 • คำนวณคะแนนเต็มของวิชานั้นให้อัตโนมัติ
 • กำหนดให้ผู้เข้าสอบแต่ละคนทำการสอบวิชานั้น ๆ ได้ใหม่
 • ข้อสอบพร้อมเฉลย ของแต่ละวิชา สามารถ แสดง,พิมพ์,ส่งออกเป็น Excel,ส่งออกเป็น Word ได้
 • คะแนนรวมของทุกคน สามารถ แสดง,พิมพ์,ส่งออกเป็น Excel,ส่งออกเป็น Word ได้
 • แสดงคะแนนเต็ม,คะแนนสูงสุด,คะแนนต่ำสุด,คะแนนเฉลี่ย ในแต่ละวิชา
 • แสดงคะแนนของผู้สอบที่ได้สูงสุด และคะแนนต่ำสุด อย่างชัดเจน
 • แสดง และพิมพ์ กระดาษคำตอบ พร้อมคะแนนของแต่ละคน ได้
 • สามารถสอบพร้อมกันในหลาย ๆ วิชาได้

 • สำหรับผู้ทำข้อสอบ

 • ตอบคำถามได้รวดเร็ว ด้วยการคลิก 1 ครั้ง
 • Hilight คำตอบด้วยสีสันที่สะดุดตา
 • ผู้เข้าสอบสามารถทราบ กลุ่มคะแนนและจำนวนผู้เข้าสอบ แสดงผลเป็นแผนภูมิวงกลม animation
 • ใส่รหัสสอบ ก่อนเข้าสอบแต่ละวิชาทุกครั้ง เพื่อป้องกันคนอื่นเข้ามาสอบ (ผู้ออกข้อสอบเป็นคนแจ้ง รหัสสอบ ของวิชานั้น ๆ)
 • มีคำอธิบายก่อนทำข้อสอบของวิชานั้น ๆ
 • แสดงเวลาทำข้อสอบ และเวลาจะนับถอยหลังเมื่อเริ่มทำข้อสอบ เมื่อเวลาเป็น 00:00 นาที จะทำข้อสอบต่อไม่ได้
 • ข้อสอบเป็นแบบสุ่มทั้งคำถามและคำตอบ (เพื่อป้องกันการลอกจากคนรอบข้าง)
 • ประมวลผลการส่งข้อสอบในแต่ละข้อทันที
 • แสดงจำนวนข้อสอบทั้งหมดที่ได้ส่งคำตอบ และแสดงจำนวนข้อสอบทั้งหมด
 • แสดงสีข้อสอบที่แตกต่าง ระหว่างข้อที่ได้ส่งคำตอบแล้ว กับ ข้อสอบที่ยังไม่ได้ส่งคำตอบ
 • หาก คลิกส่งคำตอบทั้งหมดแล้ว ไม่สามารถเข้ามาทำข้อสอบได้อีก
 • ตรวจข้อสอบ และแจ้งคะแนน ทันที เมื่อได้ส่งคำตอบทั้งหมด
 • เก็บประวัติของกระดาษคำตอบที่ได้เคยทำไป
 • สามารถพิมพ์กระดาษคำตอบ เป็นที่ระลึกได้ :)
 • ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าสอบ
 • หากคอมพิวเตอร์ หรือ อินเตอร์เน็ตมีปัญหาในระหว่างการสอบ สามารถเข้าสอบได้อีกครั้ง โดยจะนับเวลาล่าสุดที่ได้ทำการสอบ
 • บันทึก IP และเวลา ในการสอบ (เพื่อป้องกันการโกงในการสอบ)

 • รับพัฒนาระบบข้อสอบใช้เฉพาะหน่วยงาน ติดต่อ www.webUB.com หรือ www.siamwebcity.com