มจร. วิทยาเขตสุรินทร์

โปรแกรมทำข้อสอบออนไลน์ ฟรี
  หน้าแรก : เว็บบอร์ด : ราคาระบบข้อสอบ : คู่มือการใช้งาน Thai English


เข้าสู่ระบบ

Username : 
รหัสผ่าน : 
 
รับสร้างเว็บไซต์ ครบวงจร php asp.net java mysql vb oracle flash รับสร้างเว็บไซต์ ครบวงจร php asp.net java mysql vb oracle flash

โปรแกรมทำข้อสอบออนไลน์ surinmcu.com (สมัครสมาชิกก่อนนะครับ ^^ )


  • คุณสมบัติเบื้องต้น
  • ผู้ออกข้อสอบ
  • ผู้ทำข้อสอบ
  • วิธีทดสอบระบบ

- ฟรี เว็บไซต์ของตัวเอง เช่น http://surinmcu.com/username/ ข้อสอบใหม่
- ฟรี ระบบเว็บบอร์ด สำหรับสมาชิกทุกท่าน
- ตัวเลือกตอบ (Choice) สามารถเพิ่มรูปภาพได้ ข้อสอบใหม่
- ตกแต่งรูปแบบสี รูปภาพเว็บไซต์ ที่เป็นตัวเราเอง
- ผู้เข้าสอบสามารถทราบ กลุ่มคะแนนและจำนวนผู้เข้าสอบ แสดงผลเป็นแผนภูมิวงกลม animation
- ผู้ออกข้อสอบสามารถกำหนดให้ผู้เข้าสอบ สามารถลบคำตอบแล้วทำข้อสอบในวิชานั้นๆ ได้ใหม่ (เช่น ใช้เพื่อเป็นข้อสอบ ลับสมอง หรือ ให้ผู้เข้าสอบคุ้นเคยการใช้งานระบบข้อสอบ)
- แสดงกลุ่มคะแนนของผู้เข้าสอบอย่างแม่นยำ ง่ายดายและสวยงาม ด้วยแผนภูมิวงกลม animation
- สมัครสมาชิกครั้งเดียว เป็นได้ทั้งผู้ออกข้อสอบ และ ผู้ทำข้อสอบ
- มีระบบเปิด/ปิด การสอบ
- สุ่มข้อสอบทั้งคำถามและคำตอบ
- แสดงสถานะข้อสอบที่ได้ทำ และข้อสอบทั้งหมด อย่างชัดเจน
- อินเตอร์เน็ตมีปัญหาในระหว่างการสอบ สามารถเข้าสอบได้อีกครั้ง โดยจะนับเวลาล่าสุดที่ได้ทำการสอบ
- เมื่อเวลาหมดจะทำข้อสอบต่อไม่ได้
- ทราบคะแนนทันทีที่ส่งคำตอบทั้งหมด
- ข้อสอบ,กระดาษคำตอบ บันทึกลง Word,Excel,พิมพ์ อย่างง่ายดาย
- เก็บประวัติการสอบทุกครั้ง
- บันทึกเวลาในการทำ และ IP เพื่อป้องกันการโกง
- กำหนดคะแนนแต่ละตัวเลือก ในข้อนั้น ๆ ให้ไม่เท่ากันได้

- ตัวเลือกตอบ (Choice) สามารถเพิ่มรูปภาพได้
- แสดงกลุ่มคะแนนของผู้เข้าสอบอย่างแม่นยำ ง่ายดายและสวยงาม ด้วยแผนภูมิวงกลม animation
- ผู้ออกข้อสอบสามารถกำหนดให้ผู้เข้าสอบ สามารถลบคำตอบแล้วทำข้อสอบในวิชานั้นๆ ได้ใหม่ (เช่น ใช้เพื่อเป็นข้อสอบ ลับสมอง หรือ ให้ผู้เข้าสอบคุ้นเคยการใช้งานระบบข้อสอบ)
- ไม่จำกัดการแก้ไขหน้าประกาศข้อความ และรูปภาพ ที่หน้าแรกในเว็บไซต์ของตนเอง
- ตั้งเวลาในการสอบได้
- ไม่จำกัดการแก้ไข คำอธิบายก่อนทำข้อสอบ ของวิชานั้น ๆ
- ใส่รหัสในการสอบ เพื่อป้องกันคนอื่นสอบแทน
- กำหนดสถานะ เปิด/ปิด ข้อสอบในแต่ละวิชา ได้
- ใช้ WYSIWYG เพื่อ เปลี่ยนสี ตัวหนา ตัวเอียง ขีดเส้นใต้ตัวอักษร รูปภาพ หรือ ตารางในข้อสอบได้
- ไม่จำกัดจำนวนการเพิ่ม ลบ แก้ไข แสดง ค้นหา วิชา
- ไม่จำกัดจำนวนการเพิ่ม ลบ แก้ไข แสดง ค้นหา ข้อสอบ
- กำหนดคะแนนแต่ละตัวเลือก ในข้อนั้น ๆ ให้ไม่เท่ากันได้
- สามารถใช้ตัวเลือกได้สูงสุด 10 ตัวเลือก ในแต่ละข้อ
- คำนวณคะแนนเต็มของวิชานั้นให้อัตโนมัติ
- กำหนดให้ผู้เข้าสอบแต่ละคนทำการสอบวิชานั้น ๆ ได้ใหม่
- ข้อสอบพร้อมเฉลย ของแต่ละวิชา สามารถ แสดง,พิมพ์,ส่งออกเป็น Excel,ส่งออกเป็น Word ได้
- คะแนนรวมของทุกคน สามารถ แสดง,พิมพ์,ส่งออกเป็น Excel,ส่งออกเป็น Word ได้
- แสดงคะแนนเต็ม,คะแนนสูงสุด,คะแนนต่ำสุด,คะแนนเฉลี่ย ในแต่ละวิชา
- แสดงคะแนนของผู้สอบที่ได้สูงสุด และคะแนนต่ำสุด อย่างชัดเจน
- แสดง และพิมพ์ กระดาษคำตอบ พร้อมคะแนนของแต่ละคน ได้
- สามารถสอบพร้อมกันในหลาย ๆ วิชาได้
- ตอบคำถามได้รวดเร็ว ด้วยการคลิก 1 ครั้ง
- Hilight คำตอบด้วยสีสันที่สะดุดตา
- ผู้เข้าสอบสามารถทราบ กลุ่มคะแนนและจำนวนผู้เข้าสอบ แสดงผลเป็นแผนภูมิวงกลม animation
- ใส่รหัสสอบ ก่อนเข้าสอบแต่ละวิชาทุกครั้ง เพื่อป้องกันคนอื่นเข้ามาสอบ (ผู้ออกข้อสอบเป็นคนแจ้ง รหัสสอบ ของวิชานั้น ๆ)
- มีคำอธิบายก่อนทำข้อสอบของวิชานั้น ๆ
- แสดงเวลาทำข้อสอบ และเวลาจะนับถอยหลังเมื่อเริ่มทำข้อสอบ เมื่อเวลาเป็น 00:00 นาที จะทำข้อสอบต่อไม่ได้
- ข้อสอบเป็นแบบสุ่มทั้งคำถามและคำตอบ (เพื่อป้องกันการลอกจากคนรอบข้าง)
- ประมวลผลการส่งข้อสอบในแต่ละข้อทันที
- แสดงจำนวนข้อสอบทั้งหมดที่ได้ส่งคำตอบ และแสดงจำนวนข้อสอบทั้งหมด
- แสดงสีข้อสอบที่แตกต่าง ระหว่างข้อที่ได้ส่งคำตอบแล้ว กับ ข้อสอบที่ยังไม่ได้ส่งคำตอบ
- หาก คลิกส่งคำตอบทั้งหมดแล้ว ไม่สามารถเข้ามาทำข้อสอบได้อีก
- ตรวจข้อสอบ และแจ้งคะแนน ทันที เมื่อได้ส่งคำตอบทั้งหมด
- เก็บประวัติของกระดาษคำตอบที่ได้เคยทำไป
- สามารถพิมพ์กระดาษคำตอบ เป็นที่ระลึกได้ :)
- ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าสอบ
- หากคอมพิวเตอร์ หรือ อินเตอร์เน็ตมีปัญหาในระหว่างการสอบ สามารถเข้าสอบได้อีกครั้ง โดยจะนับเวลาล่าสุดที่ได้ทำการสอบ
- บันทึก IP และเวลา ในการสอบ (เพื่อป้องกันการโกงในการสอบ)

ทดสอบใช้งานระบบ
1. เข้าไปที่ http://www.surinmcu.com/username/
2. พิมพ์ username: demo
    รหัสผ่าน: demo
3. คลิก เข้าทำข้อสอบ
4. ใส่รหัสสอบ: COMP
5. ดำเนินการทดสอบระบบได้เลย ครับ

ฟรีระบบข้อสอบออนไลน์ คลังข้อสอบ รวมข้อสอบ ข้อสอบ ระบบข้อสอบ โปรแกรมข้อสอบ ฝีมือคนไทย ระบบข้อสอบออนไลน์ คลังข้อสอบ รวมข้อสอบ ข้อสอบ ระบบข้อสอบ โปรแกรมข้อสอบ แบบทดสอบออนไลน์ แนวข้อสอบ เตรียมสอบ คู่มือสอบ คลังข้อสอบ อบต กพ. เทศบาล. สาธารณสุข ครู ข้าราชการ เรียนต่อ ตำรวจ ทหาร เอ็นทรานซ์ ป.โท O-net A-net GAT PAT ข้อสอบวัดผลออนไลน์ ข้อสอบA-NET ข้อสอบAdmission ข้อสอบCU-AAT ข้อสอบCU-ATS ข้อสอบCU-BEST ข้อสอบCU-TEP ข้อสอบGAT PAT ข้อสอบGED ข้อสอบGMAT ข้อสอบIELF ข้อสอบIELTS ข้อสอบIGCSE & GCE ข้อสอบO-NET ข้อสอบSAT ข้อสอบSMART-I ข้อสอบSMART-II ข้อสอบTOEFL ข้อสอบTU-GET ข้อสอบกพอ ข้อสอบการสอนภาษาอังกฤษ(ครุ) ข้อสอบการสอนสังคมศึกษา(ครุ) ข้อสอบแกนพระพุทธศาสนา ข้อสอบคณิตศาสตร์ ข้อสอบเคมี ข้อสอบแคลคูลัส Calculus ข้อสอบจิตวิทยา ข้อสอบชีววิทยา ข้อสอบทันตแพทยศาสตร์ ข้อสอบทัศนมาตรศาสตร์ ข้อสอบเทคนิคการแพทย์ ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบบาลีสนามหลวง ข้อสอบปรัชญา ข้อสอบพระพุทธศาสนา ข้อสอบพื้นฐานทางวิศวกรรม ข้อสอบแพทยศาสตร์ ข้อสอบฟิสิกส์ ข้อสอบภาษาไทย ข้อสอบภาษาฝรั่งเศส ข้อสอบภาษาอังกฤษ ข้อสอบภูมิศาสตร์ ข้อสอบเภสัชกรรม ข้อสอบมนุษยวิทยา ข้อสอบรัฐประศาสนศาสตร์ ข้อสอบรัฐศาสตร์ ข้อสอบวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ข้อสอบวิทยาศาสตร์การทหาร ข้อสอบวิทยาศาสตร์สังคม ข้อสอบวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ข้อสอบวิทยาศาสตร์สุขภาพ ข้อสอบวิศวกรรมศาสตร์ ข้อสอบเศรษฐศาสตร์ ข้อสอบสปช ข้อสอบสลน ข้อสอบสังคมศาสตร์ ข้อสอบสัตวแพทยศาสตร์ ข้อสอบสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  ไอเดียแต่งบ้าน homeEST.com | Powered by webUB.com Copyright © 2019 EXAM.in.th